Advokat specialiserad på asylrätt i Göteborg

23 augusti 2021
jonas olsson

Alla som flyr förföljelse, våld och krig har rätt att ansöka om asyl, men vägen till asyl och uppehållstillstånd är ofta svår och komplicerad. För att ansöka om asyl måste man först ta sig till Sverige. Själva ansökan kan man göra vid gränsen, men det är mer vanligt att man ansöker om asyl via något av Migrationsverkets kontor runt om i landet.

De allra flesta asylsökande har rätt till ett offentligt biträde som bistår genom asylprocessen och tillvaratar den asylsökandes intressen. Det är staten som betalar för det offentliga biträdet. Men då det är en så pass viktig process, och som ofta får stora konsekvenser för livet och framtiden, har man rätt att som asylsökande själv välja vilken advokat man vill ha som offentligt biträde. Det är viktigt att den advokat man väljer är specialiserad på asylrätt och har erfarenhet av att tidigare ha företrätt klienter genom processen.

 

Förbered mötet med advokaten

Som ny i ett främmande land är det inte alltid så lätt att veta hur man får tag på en bra advokat. Ett sätt kan vara att fråga vänner som själva sökt asyl om rekommendationer. Det finns även olika hjälporganisationer som kan ge goda råd och visa vägen till rätt advokat. Men man kan även söka på nätet på exempelvis asylrätt i Göteborg, och man får då upp några olika förslag på advokatbyråer som arbetar med asylrätt. På advokatbyråernas hemsidor brukar man sedan kunna hitta information som specialområde, erfarenhet och om de talar olika språk.

När man träffar en advokat för första gången brukar man få beskriva sitt ärende. Då det är lätt att glömma viktiga detaljer kan det vara bra att i förväg ha skrivit ned händelser i kronologisk ordning. Man bör också sortera och ta med viktiga dokument, fotografier och annat som kan ha betydelse för asylansökan. 

Fler nyheter