Advokat specialiserad på asylrätt i Göteborg

Alla som flyr förföljelse, våld och krig har rätt att ansöka om asyl, men vägen till asyl och uppehållstillstånd är ofta svår och komplicerad. För att ansöka om asyl måste man först ta sig till Sverige. Själva ansökan kan man göra vid gränsen, men det är mer vanligt att man ansöker om asyl via något av Migrationsverkets kontor runt om i landet.

De allra flesta asylsökande har rätt till ett offentligt biträde som bistår genom asylprocessen och tillvaratar den asylsökandes intressen. Det är staten som betalar för det offentliga biträdet. Men då det är en så pass viktig process, och som ofta får stora konsekvenser för livet och framtiden, har man rätt att som asylsökande själv välja vilken advokat man vill ha som offentligt biträde. Det är viktigt att den advokat man väljer är specialiserad på asylrätt och har erfarenhet av att tidigare ha företrätt klienter genom processen.

 

Förbered mötet med advokaten

Som ny i ett främmande land är det inte alltid så lätt att veta hur man får tag på en bra advokat. Ett sätt kan vara att fråga vänner som själva sökt asyl om rekommendationer. Det finns även olika hjälporganisationer som kan ge goda råd och visa vägen till rätt advokat. Men man kan även söka på nätet på exempelvis asylrätt i Göteborg, och man får då upp några olika förslag på advokatbyråer som arbetar med asylrätt. På advokatbyråernas hemsidor brukar man sedan kunna hitta information som specialområde, erfarenhet och om de talar olika språk.

När man träffar en advokat för första gången brukar man få beskriva sitt ärende. Då det är lätt att glömma viktiga detaljer kan det vara bra att i förväg ha skrivit ned händelser i kronologisk ordning. Man bör också sortera och ta med viktiga dokument, fotografier och annat som kan ha betydelse för asylansökan. 

Juristyrket och dess arbetsområden

En jurist kan ha många olika arbetsområden. Yrket täcker egentligen de flesta delarna av vardagslivet. Några vanliga exempel där juridisk hjälp kan behövas är familjerätt, bostadsjuridik, företagsjuridik och fastighetsrätt. Med andra ord kan en jurist uppsökas oavsett om man befinner sig mitt i en skilsmässa eller om man behöver råd inför att upprätta ett affärskontrakt. Ett uppdrag börjar med att man samtalar med juristen, en så kallad konsultation. Där beskriver klienten sitt ärende och juristen i sin tur berättar hur det ska hanteras på bästa möjliga sätt.

 

Jurist eller advokat?

Många blandar ihop juristyrket med advokatyrket. Det är inget fel i det, speciellt med tanke på att de tillhöra samma område. Både jurister och advokater arbetar med rättsliga frågor och har en djup kunskap inom svensk lagstiftning och praxis. Jurister precis som advokater har tagit examen i Juristprogrammet. De har relevant kunskap och kompetens för att erbjuda rättslig hjälp vid behov. Advokat är en skyddad titel och det är endast personer som är beviljade medlemmar i Advokatsamfundet som får kalla sig advokater. En jurist kan självklart bli en advokat, men detta sker först efter att denne har en erfarenhet inom yrket på minst 3 år. 

 

 

Vad kostar juristhjälpen?

Jurist i Göteborg, eller närmare sagt arvodet till en jurist i Göteborg kan skilja sig från det som en jurist i Stockholm, eller Gävle tar för sina tjänster. Visserligen är inte skillnaderna så stora men det kan förekomma mellan olika yrkesmän, städer och fall. Med tanke på att en jurist kan hjälpa till inom många olika områden i ens liv är det mer eller mindre självklart att även ett arvode varierar. Därför är det svårt att säga ett fast pris på ett juristarvode. Det bästa är att välja en jurist du litar på, och fråga vad dess hjälp kommer att kosta. Nästa steg är att eventuellt anlita juristen.