Trädfällning av alla typer av träd i Malmö

09 februari 2022
jonas olsson

editorial

Det finns flera olika anledningar till att man kan behöva fälla ett träd. Kanske ska man bygga på marken och behöver plats. En vanlig orsak är annars att trädet har drabbats av sjukdom och därför kan utgöra en fara för omgivningen ifall det skulle knäckas. Träd som står inne i städer eller områden där människor vistas eller bor måste tas ner på ett sådant sätt att inte någon eller något kommer till skada. Ofta använder man sig då av en teknik som heter sektionsfällning. Man sågar då ner trädet bit för bit i stället för att fälla det i ett enda stycke. 

När man fäller ett träd genom sektionsfällning brukar man ofta klättra upp i det för att såga av grenarna. De olika sektorerna firas sedan ner med hjälp av rep för att inte riskera att någon eller något kommer till skada. Men vissa sjuka träd kan vara så försvagade att det inte går att klättra upp i trädet. Då måste man istället använda sig av en skylift eller kranbil. 

 

trädfällning Malmö

 

Olika typer av trädtjänster

Vill man ha hjälp med trädfällning i Malmö kan det vara bra att först ta in offerter från några olika företag som sysslar med trädfällning. Det går att få hjälp med att fälla alla typer av träd, stora som små. I de fall där man misstänker att ett träd är sjukt kan man få hjälp med att först ställa en diagnos och därefter bestämma vad som ska göras. 

Många som arbetar med trädfällning är utbildade arborister och kan även hjälpa till med trädvård, beskärning, plantering, stubbfräsning, med mera. När man fäller ett träd blir det en hel del material som måste tas omhand. Vill man inte såga trädet till ved och elda upp det kan de flesta arborister också hjälpa till med att transportera bort det till återvinningen.

Fler nyheter