På livets vägar med eller utan mc-tillbehör

28 juli 2021
Mikael Barani

Livet är en sträng av upplevelser där vi som människor konstant ställs inför val med påföljande konsekvenser. Det är lite som att hoppa på en motorcykel med varken karta, GPS eller andra mc-tillbehör och bara köra med erfarenhet som enda kompass.
Ska du svänga höger eller vänster?
Tanka här eller köra vidare med vädret är soligt?

En enklare värld

Med tiden leder våra erfarenheter till att vi utvecklar en sorts känsla för saker och ting. Vi blir bättre på att urskilja risker och möjligheter. Vi utvecklar en intuition för olika sannolikheter och vilka utfall våra val kan tänkas få.
Det är detta som kallas klokskap och kanske är det just denna klokskap som vi delvis har gått miste av i den moderna eran.

För är det inte så att vi lätt avfärdar våra äldres erfarenheter med att de levde i en tid helt olik vår. För 50-60 år sedan fanns det inte några mobiltelefoner eller annan teknik, så vad kan dessa äldre människor möjligen sitta på för visdom?

Det vi glömmer genom det resonemanget är att människan rent evolutionärt inte har utvecklats särskilt mycket på några 100 000 år. Vi är mer eller mindre fortfarande samma varelse som vi var då.
Mot bakgrund av detta kan man ana att det finns saker som lika tidlöst fortfarande gäller idag, precis som för 50 eller 50 000 år sedan.

Tar vi oss tid att lyssna på vad våra äldre har att säga kanske vi också hittar tillbaka till något som har gått förlorat under de senaste decennierna.
Allt fler av oss märker nämligen att livet börjar kännas en aning instängt in våra städer där vi konstant har sällskap av våra skärmar.

Kanske väntar det något mer därute, något okänt men ändå så känt.
Kanske vill det bara att vi ska knacka på dörren så öppnar den upp för helt nya upplevelser, som ändå känns bekanta.
Vågar du knacka på?

Fler nyheter