Med rätt värmepump kan man spara mycket pengar

11 november 2021
patrick pettersson

editorial

Även om en värmepump drivs med el är det en lönsam investering som alltid sänker uppvärmningskostnaderna. Detta eftersom den effektivt tar tillvara på den solenergi som lagrats i nära anslutning till fastigheten och omvandlar denna till värme. En värmepump är en grön energikälla och är betydligt snällare för miljön än direktverkande el, olja och fjärrvärme. 

Naturen är fenomenal på att lagra solenergi i både luften, vattnet, berggrunden och jorden. De olika typer av värmepumpar som finns på marknaden är anpassade för att ta tillvara på denna fantastiska energi och man brukar höra på namnet var de används. 

Bergvärmepump, luftvattenvärmepump, jordvärmepump och sjövärmepump är några av de värmepumpar som finns. Vilken typ av värmepump som passar bäst beror därför till stor del på hur omgivningen runt fastigheten ser ut och hur stor tomt man har. Men också hur stort behov man har av värme och varmvatten har betydelse. 

image

Det finns värmepumpar både för små och stora hus

Har man ett stort hus eller kanske är en hel bostadsrättsförening som vill byta värmesystem kan ofta en bergvärmepump vara en bra lösning. Den kan generera nästintill hur mycket energi som helst året om. Men för den som funderar på att installera en värmepump i fritidshuset för att värma några få dagar om året är en bergvärmepump i häftigaste laget. Då passar det bättre med en luftluftvärmepump eftersom den är enkel och billig att installera. 

Vill man ha hjälp med att hitta rätt värmepump ska man kontakta ett företag som har ett lite större utbud av olika värmepumpar, som exempelvis värmepumpistockholm.nu. Då kommer de först ut på ett kostnadsfritt hembesök för att titta på vilka förutsättningar som finns innan de lämnar förslag på värmepump. Inte sällan får man också flera olika förslag att ta ställning till och då får man väga in för- och nackdelar.

Fler nyheter