En geoteknisk undersökning hjälper dig att välja den bästa grunden till konstruktionen

26 februari 2022
Cecilia Olsson

När något ska byggas så är grunden oerhört viktig. Oavsett om det handlar om en pool, en enplansvilla eller ett höghus så behövs en bra grund för att konstruktionen ska kunna vara hållbar. Bygger man till exempel på väldigt mjuk mark så är risken stor att det uppstår sättningsskador på byggnationen om man inte vidtagit rätt åtgärder innan. Dessa skador kan visa sig i form av sprickor i väggar, golv, fasad eller grundmur. Även lutande golv, fönster eller dörrar som är svåra att öppna samt stopp i avlopp är vanliga problem. 

Vad kan man göra för att ge goda förutsättningar för bygget?

Något som kan ha stor inverkan på resultatet av ett bygge är om man först gör en geoteknisk undersökning. Då får man reda på vilka förutsättningar som finns på tomten där man ska bygga och kan därmed anpassa planering, konstruktion och material utefter det. Det skapar goda förutsättningar för en stabil grund som gör att konstruktionen kan hålla sig stark och intakt under mycket lång tid. 

geoteknisk undersökning

Vad görs vid en geoteknisk undersökning?

Vid en noggrann geoteknisk undersökning samlar man in information om markens engenskaper på den tomt där man har tänkt bygga. Syftet med markundersökningen är helt enkelt att skaffa tillräcklig kännedom om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer genom provborrning i marken. Detta gör att man kan komma fram till den bästa grundläggningslösningen för den aktuella tomten. Något som leder till att man får goda förutsättningar att kunna förbereda för optimala förhållanden gällande planerad byggnation.

Experter inom markundersökningar 

Vare sig man som företag eller privatperson behöver hjälp med en geoteknisk undersökning, radonmätning, vattenanalys eller dylikt så kan man vända sig till Geogrund. Det är ett av de mest erfarna företagen som utför markundersökningar i Stockholms län. Geogrund samlar information vid en geoteknisk undersökning som sedan sammanställs i en rapport man som kund kan ha stor nytta av inför ett byggprojekt. 

Fler nyheter