Trädfällning i Skåne

28 april 2021
william eriksson

Skåne är känt för sina sneda siluetträd av pil och vackra alléer. Men det finns även andra träd som exempelvis ek, bok, alm och ask. De senare är populära träd i trädgårdar och inne i samhällen, där de ofta får växa sig stora. Ibland så stora att de kan skada intilliggande byggnader med sina grenar, eller skugga en fastighet alldeles för mycket. Sådana träd måste tas ned på ett säkert sätt av en arborist specialiserad på trädfällning.

Även sjuka, gamla och försvagade träd måste tas ned så att de inte sprider smitta vidare eller knäcks och skadar människor och intilliggande byggnader. Vid professionell trädfällning av stora träd sågar man ned trädet bit för bit och lyfter ned de olika delarna med en lyftkran. På så vis riskerar man heller inte att skada omgivningen. Man kan även få hjälp med att forsla bort trädet och att återställa platsen genom stubbfräsning. Då blir det enkelt att sedan plantera ett nytt träd på platsen, skapa en blomsterrabatt eller utöka gräsmattan. 

 

 

Nyttja rot-avdraget på arboristtjänster

Vill man ha hjälp med trädfällning i Skåne ska man kontakta ett professionellt företag som tillhandahåller olika arboristtjänster. Som privatperson kan man använda sig av rot-avdraget på själva arbetskostnaden, men det kan ändå vara bra att ta in offerter från några olika företag och jämföra priser. Ibland kan det också löna sig att gå ihop med grannen, om denne också behöver hjälp med att fälla träd, och man kan tillsamman göra en beställning. 

Det kan vara bra att även fundera över vad man vill göra av trädet då det är nedsågat. För en extra kostnad kan man få det bortforslat eller sågat till ved, och platsen återställd genom stubbfräsning. Vilket kan underlätta mycket och spara massor av arbetstid. Här är ett exempel på förtag som erbjuder trädfällning; https://www.aliasarborist.se/traedfaellning/traedfaellning-skane.

Fler nyheter

08. augusti 2022

Välj rätt mäklare