Säker och kontrollerad trädfällning i Uppsala

17 november 2021
patrick pettersson

Det händer tyvärr att träd blir sjuka och därför måste tas ner. Också gamla och försvagade träd kan behöva fällas för att inte riskera att skada omgivningen om de skulle knäckas eller tappa grenar. Träd kan också växa sig alltför stora och kan behöva fällas av den anledningen. Särskilt om trädets grenar skadar tak och fasader på närliggande hus. 

Träd som står i bebyggelse, nära vägar, och där det normalt rör sig människor, måste tas ner på ett mer kontrollerat sätt. I stället för att fälla trädet i ett enda stycke sågar man ner det bit för bit genom så kallad sektionsfällning. Denna teknik kan man även använda sig av ute i skog och mark för att inte riskera att de träd man fäller skadar träd som ska stå kvar. För att enkelt komma åt grenarna och plocka ner trädet bit för bit använder man sig av en stegbil. 

image

Ibland behövs det tillstånd för trädfällningen

Vill man ha hjälp med precisionsfällning eller vanlig trädfällning ska man anlita ett företag som är specialiserade på olika typer av mark- och trädtjänster. Enklast är att göra en snabb slagning på nätet på exempelvis, trädfällning Uppsala, och man får upp flera intressanta alternativ. Flera av dem erbjuder också bortforsling av avverkat material, stubbfräsning och återställning av marken. Men också andra arboristtjänster som trädvård och återplantering.

Som privatperson har man möjlighet att använda sig av rutavdraget då man anlitar någon för trädfällning. Men man ska ändå alltid jämföra priser och referenser genom att ta in kostnadsförslag från mer än ett företag. Fast innan man beställer trädfällning måste man vara helt säker på att man får ta ner trädet och att det inte står på någon annans mark. Har man träd på den egna tomten som ingår i detaljplanen för området måste man också första ansöka om tillstånd för trädfällningen.

Fler nyheter