I Växjö kan man ta truckkörkort på två dagar

Det är egentligen inte så svårt att köra truck, svårigheten ligger i att köra säkert. Truckkörkortet kom till för femtio år sedan för att motverka arbetsplatsolyckor. Genom industrialiseringen hade behovet av att använda truck i olika arbetsmoment ökat, och med detta också olyckorna. 

Enligt lagen behöver man inte ha ett truckkörkort för att få köra truck men man måste enligt 

Arbetsmiljöverket vara insatt i hur man praktiskt och teoretiskt kör en truck på ett säkert sätt. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att man har de rätta kunskaperna och för att säkerställa detta kräver de oftast att man har ett truckkörkort för att få köra.

Eftersom säkerheten är så pass viktig då man kör truck är det bra om man även med jämna mellanrum förnyar sina kunskaper. En truck används vid tunga lyft. Vet man inte vad man gör eller slarvar kan det gå riktigt illa. Det är därför vanligt att arbetsgivare specialbeställer en gemensam repetitionskurs för sina anställda som ett sätt att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen.

 

 

Truckkörkort i olika kategorier

För att få ta truckkörkort i Växjö måste man vara minst sexton år. Men ibland behöver man även kunna köra truck på vanliga vägar. Då måste man även ha ett vanligt körkort eller ett traktorkörkort. De vanligaste truckkörkorten är kategori A och B, och oftast tar man båda på en gång. Men det finns även truckkörkort med kategori C och D för större container- och timmertruckar, men även teleskop- och hjullastare med flera. 

Vet man inte vilket slags truckkörkort man behöver kan man fråga sin arbetsgivare eller kontakta ett utbildningscenter för truckkörkort. Det kostar inte särskilt mycket att ta ett truckkörkort och det brukar betala sig i längden. Dels blir man mer eftertraktad på arbetsmarknaden och får lättare att få jobb, men man kan också använda det som ett argument för att få bättre betalt.