Tandläkare i Järfälla lagar dina tänder

En tand bör lagas då det har blivit hål i den, om en gammal lagning har gått sönder eller om bitar av tanden har lossnat. En lagning kan gå till på olika sätt, det allra vanligaste är att tänder lagas med fyllning. Vissa gånger kan man även behöva ersätta en eller flera tänder med konstgjorda tänder, då använder man sig av implantat eller proteser. 

Stora och små hål i tänderna

Den som drabbats av karies (hål i tänderna) bör se till att laga hålet eller hålen så snart som möjligt. Är hålet väldigt litet kan man dock bromsa utveckligen genom att vara mycket noggrann med rengöringen, det kan göra att hålet inte växer och blir till ett problem. Handlar det däremot om ett stort hål så är det väldigt svårt att hålla det fritt från bakterier hur noggrann man än är med rengöringen.

Bakterier som tar sig ner i hålet kan orsaka inflammation och infektion i tandnerven. Något som man helst undviker eftersom det ofta leder till plågsam tandvärk. Ett större hål bör därför åtgärdas på en professionell tandläkarmottagning.  

Trasiga tänder bör lagas

Även tänder som gått sönder bör lagas eftersom det kan leda till problem vid rengöring som i sin tur leder till karies. Det samma gäller om en gammal lagning har gått sönder. Det finns i huvudsak tre typer av tandlagningar; fyllningar, kronor samt tillfälliga fyllningar och kronor. Vilken metod som är bäst beror på hålets eller skadans omfattning samt var problemet sitter.

Det bästa är att tillsammans med sin tandläkare komma fram till den lösning som passar och känns bäst i de fall då det finns flera alternativ att välja på. Det samma gäller då det kommer till val av material. Tandläkare Järfälla kan hjälpa till att på bästa sätt laga tänder och åtgärda besvär. På tandläkarmottagningen Glorident tar de emot patienter för undersökningar och olika sorters behandlingar, alltid med målet att lindra besvär och uppnå önskat resultat.