Regelbunden stamspolning höjer fastighetens värde

Vid en Stamspolning rengörs avloppsrören invändigt med hjälp av en speciell maskin. Den sprutar in hett vatten under ett noga uträknat tryck som är anpassat efter fastigheten och avloppssystemet. Smuts, avlagringar, fett och föremål fastnar med tiden i rörstammarna och sliter på dem och gör till slut att de går sönder. Att regelbundet ungefär vart tredje år utföra en stamspolning, gör att man kan påverka rörstammarnas livslängd. Något som är bra både för miljön och ekonomin. 

Typiska tecken på att det är dags att göra en stamspolning är att vattnet rinner ner långsamt i diskhon, att det bubblar i rören och det kan också lukta avlopp. Gör man inget åt dessa problem riskerar man snart att få helt stopp i avloppet. Då måste man akut anlita en stamspolningsfirma, något som givetvis är dyrare än då man gör en i förväg planerad stamspolning. Man riskerar även att få större skador på rören med vattenläckor som följd.

 

 

Viktigt med dokumentation

Vid en stamspolning uppförs det alltid ett protokoll där det noga står vad som gjorts. Man brukar även invändigt filma rörstammarna med en liten kamera för att se om det finns några skador eller svagheter som behöver åtgärdas. Det är viktigt att man sparar all dokumentation då denna kan ses som ett kvitto och en värdehandling. Materialet går även att använda vid en husförsäljning eftersom den beskriver rörstammarnas skick.

Vill man utföra en stamspolning på sin fastighet är det viktigt att anlita ett auktoriserat företag. Priserna kan variera något och det kan därför vara bra att först vända sig till ett par olika företag och be om offerter för att kunna jämföra priser. Kanske har även grannfastigheten någon som de kan rekommendera? Ibland kan man också gå ihop med andra fastigheter och teckna ett avtal tillsammans för att på så vis få ner priset.