Sök på pistmaskin.net

Med våra lömska vintrar och oregelbunden snömängd är en pistmaskin nödvändig för att preppa både skidbackar, och skidspår. Skidturister är kräsna individer och väljer inte skidort efter snömängd, utan snarare efter hur bra backarna är preparerade. Idag är en bra pistmaskin helt avgörande för en lyckad skidsäsong och om skidturisterna ska komma åter nästa vinter. 

En pistmaskin är en smart uppfinning som kan samla upp snö, men även bearbeta isklumpar och hårt packad snö så att den blir mjuk och mer åkvänlig. Det är tryckvalsen på pistmaskinen som preparerar snön i backarna eller skidspåren och packar den så att den får precis den hårdhet som eftersöks. Vill man veta mer om hur en modern pistmaskin fungerar är detta ett bra exempel; pistmaskin.net.

 

Vad vore en vinter utan en pistmaskin?

Som ägare till en skidanläggning är en pistmaskin en stor men nödvändig investering. Tillsammans med lift och snöläggning är pistmaskinen ett måste för att få till en lyckad slalombacke som drar skidturister. 

Dagens moderna pistmaskiner klarar att preparera snön i både backar, längdskidspår, snöskoterspår och funpark med hopp och pipes, vilket gör att den har ett brett användningsområde. Dessutom kan en pistmaskin användas för transporter i terräng där andra fordon inte kan ta sig fram. 

 

 

Viktigt med säkerhet, komfort och ergonomi

Eftersom en pistmaskin många gånger av naturliga skäl körs i lutande terräng är det extra viktigt med både säkerhet och komfort, så att föraren som kör sitter både bra och ergonomiskt riktigt i förarhytten. Att preparera backar och spår är ett tidskrävande arbete som inte sällan tar flera dagar och många timmar.

Ofta arbetar man nattetid när skidbackarna är stängda. Därför är det extra viktigt att föraren i pistmaskinen även har god sikt åt alla håll och kanter ifall att en vilsen skidåkare ändå skulle dyka upp i spåret.