Hur man skaffar ett invaliditetsintyg

När man har råkat skada sig i en olycka, händer det ibland att man får bestående men och lider av värk, stelhet eller andra besvär som inte går över. Vill man få ut pengar från sin olycksfallsförsäkring måste man kunna påvisa vilka skador man har fått. Försäkringsbolaget kräver därför in ett invaliditetsintyg för att rätt kunna bedöma vilken rätt till ersättning man kan ha.

Observera att försäkringsbolag i många fall inte vill göra någon bedömning av ersättning förrän det har gått ett år efter olyckan, detta för att verkligen veta om det är en bestående skada man har fått. Det skulle ju kunna vara något övergående som kan läkas med tiden. För att få ett invaliditetsintyg måste man gå till en läkare, ofta en specialist inom ortopedi.

 

Noggrann undersökning

Läkaren gör en omfattande undersökning av skadorna och gör en noggrann bedömning av hur stor funktionsnedsättningen är. Man testar till exempel sådana saker som rörlighet och styrka, och man kontrollerar känselbortfall och upplevelser av smärta och värk. Det är viktigt att man går till en specialistläkare, för då får man en mer omfattande bedömning än vad man vanligtvis kan få inom sjukvården.

 

 

Smärta kan klassificeras

Det är inte bara synliga skador man kan dokumentera, utan även patientens upplevelser av relevanta besvär. Det är viktigt att man får med alla delarna, så att försäkringsbolaget kan göra en riktig bedömning av ersättningsbeloppet. Smärta kan klassificeras efter ett system som heter VAS, visuell analog skala. Man uppger bland annat vilken smärta som är mest funktionshindrande, ifall man har ont på flera ställen.

Läkaren skriver ut ett medicinskt invaliditetsintyg när han har gjort sin bedömning. I vissa fall kan man också behöva ett käk- och tandskadeintyg eller ett handskadeintyg, som skickas med till försäkringsbolaget. Din specialistläkare kan bedöma din situation på bästa sätt, och första steget är att boka en läkartid.