Är du medveten om att det kan krävas bygglov för att byta fasadfärg?

29 juni 2020
Cecilia Olsson

Som husägare kan det med tiden finnas behov att ändra saker på eller i sin bostad. Vissa gånger är det ett måste för att det har uppstått ett problem som till exempel en fuktskada eller något annat som påverkar huset negativt.

Det finns såklart även gånger då man renoverar för nöjes skull, man kanske vill uppdatera till något fräschare eller till en annan stil. Det kan också finnas behov av att snygga till husets exteriör på olika sätt, men både när det handlar om insidan och utsidan av bostaden bör man kolla upp om det finns några regler som gäller för det man tänkt göra. 

Kan man ändra husets exteriör hur som helst?

Det kan låta konstigt för vissa men det kan ibland krävas bygglov för att till exempel byta färg på fasaden. Det är långt ifrån alltid man behöver det, men man gör säkrast i att kolla upp vad som gäller för den byggnad man bor i. Något som kan påverka att det trots allt behövs ett bygglov för att måla om huset i en annan färg är om området där huset ligger är kulturmiljöinventerat.

Det betyder nämligen att området på ett eller annat sätt ska bevaras och det kan handla om både natur och bebyggelse. I sådana områden kan det därför krävas att man ansöker om lov för att få ändra fasadfärgen. Det finns även så kallade detaljplaner för olika områden, där det vissa gånger kan stå att det krävs bygglov för att ändra färgen på huset, därför är det viktigt att ta reda på vad det står i detaljplanen för området man bor i innan man gör ändringar.

Det finns även generella regler för hur mycket man får ändra husets karaktär, vare sig man bor i ett kulturmiljöinventerat område eller ej. Det kan till exempel gälla om man har tänkt välja en väldigt utstickande kulör på sin fasad. Hos hus-bloggaren.se kan man läsa mer om vilka regler som gäller.

Fler nyheter